Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis socials -> Servei d'atenció a l'immigrant

Servei d'atenció a l'immigrant - AMICS

Tornar Imprimir

logo AMICS

L'ajuntament de Benifaió a fi de propiciar l'acostament del col·lectiu immigrant cap a les institucions públiques locals i la resta de ciutadans del municipi, ha posat en marxa junt amb la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, l'agència AMICS.


Què és l'agència AMICS?

L'agència AMICS és una oficina local d'informació, mediació i assessorament per al col·lectiu immigrant.


Quins serveis oferix?

1. Servei d'informació, mediació, assessorament i orientació en les matèries següents:
    - Empadronament
    - Situació administrativa i regularització legal a la Comunitat Valenciana i lloc on puguen tramitar-se
    - Visats
    - Autoritzacions de residència i treball inicial i la seua renovació
    - Residència de menors
    - Residència de llarga duració i la seua renovació.
    - Reagrupació familiar
    - Autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals (Arrelament)
    - Autoritzacions de residència per raons humanitàries
    - Revocació d'expulsions
    - Asil
    - Pròrroga d'estada per a estudis, homologació de títols i qualsevol altre tràmit referit a estudiants.
    - Nacionalitat
    - Retorn Voluntari
    - Autoritzacions de tornada
    - Informació sobre la legalització de documents
    - Sol·licitud de cites prèvies per a l'oficina d'estrangeria
    - Drets dels estrangers 

2. Accés al sistema educatiu 

3. Accés a la formació ocupacional i no reglada.

4. Orientació per a l'accés al sistema laboral. 

5. Assessorament sobre l'accés al sistema sanitari. 

6. Assessorament per a la tramitació i recepció de vivenda digna. 

7. Assessorament en matèria d'integració cultural. 

8. Promoció d'activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d'acollida.

9. Mediació de conflictes culturals

10. Informació sobre cursos de castellà, valencià i altres

11. Escoles d'acollida


On ens pots trobar?

C/ Sant Josep de Calasanz, 2 - Benifaió
Telèfon 96178 5001
E-mail: amics@benifaio.es
Persona de contacte: Francis Ferris
Horari d'obertura (prèvia cita en Serveis Socials):
- Dimarts: de 16:00 a 18:00 hores
- Dijous: d'11:00 a 14:00 hores

Web: http://www.amics.gva.es/index.php?lang=ca

Descàrrega d´arxius

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es