Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Calendaris fiscals

Calendaris fiscals

Tornar Imprimir


CALENDARI 2020

Periodes de Pagament Voluntari

- NOU PERIODE: Del 15 de MAIG al 10 de JULIOL
Impost sobre Béns Immobles (IBI)

- Del 12 d AGOST al 14 d OCTUBRE
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Taxa ocupació via pública Caixers Automàtics (CAIXERS)

- Del 16 de SETEMBRE al 18 de NOVEMBRE
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Taxa per arreplega de Fem (FEM)
Taxa per entrada de vehicles (GUALS)


MODALITAT DE COBRAMENT
A través de les entitats financeres que actuen com a col·laboradores.

LLOCS, DIES I HORES D'INGRÉS
En l'horari laboral fixat per les entitats col·laboradores.

ADVERTÈNCIA
Transcorregut el termini d'ingrés, els dèbits seran exigits pel procediment d'apremi i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produïsquen

Llistats de calendaris publicats:

Nom Data de publicació Descarrega
Calendari Fiscal 2020 (Nous Periodes)

16 de abril de 2020 Calendari Fiscal 2020 PDF (Nous Periodes)
Calendari Fiscal 2019

17 de enero de 2019 Calendari Fiscal 2019 PDF
Calendari Fiscal 2018

15 de febrero de 2018 Calendari Fiscal 2018 PDF
Calendari Fiscal 2017

17 de enero de 2017 Calendari Fiscal 2017 PDF
Calendari Fiscal 2016

25 de enero de 2016 Calendari Fiscal 2016 PDF
Calendari Fiscal 2015

9 de febrero de 2015 Calendari Fiscal 2015 PDF
Calendari Fiscal 2014

16 de enero de 2014 Calendari Fiscal 2014 PDF
Calendari Fiscal 2013

7 de enero de 2013 Calendari Fiscal 2013 PDF
Calendari Fiscal 2011

3 de enero de 2011 calendari fiscal 2011 PDF
Calendari Fiscal 2012

3 de enero de 2012 calendari fiscal 2012 PDF

Pàgina 1de 2,  11 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es