Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme -> Planejament i gestió urbanística

Planejament i gestió urbanística

Tornar Imprimir

El Planejament urbanístic o planificació urbana és el conjunt d'instruments tècnics i normatius que es redacten per a ordenar l'ús del sòl i regular les condicions per a la seua transformació o, si és el cas, conservació. Comprén un conjunt de pràctiques de caràcter essencialment projectiu amb les que s'establix un model d'ordenació per a un àmbit espacial, que generalment es referix a un municipi, a una àrea urbana o a una zona d'escala de barri.

La Gestió urbanística comprén el conjunt de pràctiques que establixen la forma tècnic- jurídica d'executar els Plans urbanístics. El seu objecte és explicitar i concertar les tasques dels diferents actors en el procés: administracions públiques, propietaris, urbanitzadors i promotors.

Nom Data de publicació Descarrega
Modificació Puntual Nº22 de les NNSS de Benifaió

Modificació Puntual Nº22 de les NNSS de Benifaió

1 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es