Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme -> Pla General (PGOU)

Pla General (PGOU)

Tornar Imprimir

INFORMACIÓ PÚBLICA COMPLEMENTÀRIA DEL PLA GENERAL DE BENIFAIÓ REFÓS I LA SEUA DOCUMENTACIÓ ANNEXA.


El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2017 , va acordar resoldre les al·legacions formulades pels interessats i, sotmetre a informació pública complementària, durant un termini de 45 dies hàbils a explicar des del següent a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (del 14/6/2017 fins 17/8/2017), el Pla General de Benifaió Refós i, la seua documentació annexa, que arreplega les modificacions derivades dels informes sectorials i al·legacions.

Durant el termini d'informació pública, es podrà consultar una còpia diligenciada dels documents esmentats, en l'Ajuntament, Plaza Mayor 15, en horari de 09.00 a 14.00 hores o en aquesta pàgina web. No obstant açò, per a qualsevol consulta o aclariment amb l'equip redactor haurà de concertar-se, prèviament, cita en l'oficina d'atenció al ciutadà (planta baixa) o, en el telèfon 961781019.

Durant el termini d'informació pública únicament s'admetran al·legacions o suggeriments, per al seu examen i consideració, en relació als canvis proposats. Podran inadmetre's les que reiteren arguments i redunden en aspectes ja informats.

A continuació s'adjunten l'enllaç a la seccion de transparència on es troben els fitxers que integren aquest document: Transparència Urbanisme

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es