Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Agricultura -> Consell Agrari Municipal

Consell Agrari Municipal

Tornar Imprimir

L'Ajuntament de Benifaió va crear el Consell Agrari Municipal en sessió plenària del 5 de juliol de 1988.

La seu del Consell s'ubica en la Casa Consistorial , Plz, Major núm. 15, Tercera Planta.

El Consell Agrari Municipal es configura com un òrgan consultiu, d'assessorament i de participació en matèria agrària sent els seus fins:

a) Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
b) Assessorar als restants òrgans de l'Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels servicis d'interés agrari que estiguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi.
c) Proposar les mesures que propicien el desenrotllament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

En el Consell estan representats tots els grups polítics amb representació municipal, la Cooperativa de Benifaió, totes les comunitats de regants del municipi, els sindicats agraris AVA i Va unir de Llauradors i Ramaders i un representant dels ramaders , tots ells formen el Ple del Consell.

En el Consell hi ha dos comissions ; La Comissió de Camins, Obres i Vigilància Rural i la Comissió Agropecuària i Mediambiental.

Des del Consell Agrari Municipal ixen les propostes al Ple de l'Ajuntament per a sol·licitar ajudes de pavimentació de camins rurals, obres d'infraestructura agrària, propostes per a sol·licitar ajudes en fenòmens atmosfèrics com : gelades, pedra, etc., cursos de formació per als agricultors, ordenança rural que regula els usos i costums de Benifaió, el Banc de Terres, etc.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es