Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis socials -> Persones amb discapacitat

Targetes d'aparcament

Tornar Imprimir

És un document que acredita al titular de la mateixa per a utilitzar els aparcaments reservats i gaudir dels drets sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda. El model de la targeta és únic per a la Unió Europea, per això la seua validesa s'estén a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, a tot el territori espanyol i als estats membres de la Unió Europea.

Requisits de sol·licitud:

● Estar empadronat a Benifaió.
● Tindre una edat superior a tres anys.
● Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent.
● Tindre greus dificultats en la seua mobilitat que li impedisquen la utilització de transports públics.

Normes d'utilització:

● És estrictament personal i intransferible.
● Només pot ser utilitzada quan el seu titular siga el conductor del vehicle o siga transportat en el mateix.
● Ha de ser col·locada sobre el tauler d'instruments de l'automòbil (parabrisa davanter), de manera que el seu anvers siga llegible des de l'exterior del vehicle i exposar-se per al seu control, si l'autoritat competent així ho requerira.
● El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Municipal en la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
● En el supòsit d'incompliment de les condicions d'ús, prèviament contrastat per agents municipals o de l'autoritat competent, podrà produir-se la cancel·lació de l'ús de la targeta, a través del pertinent procediment contradictori.
● El vehicle que conduïx i/o transporta al titular de la targeta pot aparcar-se sempre en aquells llocs que estan degudament senyalitzats amb el símbol internacional corresponent a persones amb discapacitat (cadira de rodes) i que per este motiu estan reservats per als titulars de la targeta d'estacionament.

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

8.01-Instància targeta aparcament
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es