Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis socials -> Família, Infància I Adolescència

Programa d¿intervenció de menors en situació de risc

Tornar Imprimir

 


¿Quines funcions tenen els serveis socials generals en matèria de menors?

Amb caràcter general, en les situacions de risc l'actuació dels serveis socials municipals es dirigirà a procurar l'atenció de les necessitats del menor, millorant el seu medi familiar, i específicament, i dins de la voluntària col·laboració dels pares o tutors del menor, estarà orientada a aconseguir:

· La integració i el manteniment del menor en el seu entorn familiar.
· La disminució dels factors de dificultat social que incidisquen en la situació personal i social dels menors.
· La promoció dels factors de protecció social dels menors amb la seua família.
· La prevenció de situacions de desarrelament familiar.

¿Cóm es pot contactar amb l'equip de serveis socials?

· La persona interessada pot acudir als Serveis Socials Municipals i demanar cita prèvia amb el/la Treballador/a Social.

· Si es tracta d'un familiar, veí o persona coneixedora d'una situació de risc o desemparament d'algun menor, poden informar als Serveis Socials per mitjà d'un escrit o de forma presencial (C/ Nou, 52, baix) o telefònicament (961785001).

· Si es tracta d'un recurs extern (policia, sanitat, educació) el que sol·licita intervenció socioeducativa o notifica una situació de risc o desemparament d'un menor ha d'enviar el corresponent full de notificació als Serveis Socials per fax (961794932) o per e-mail (serveis.socials@benifaio.es) o per correu ordinari (Pl. Major, 15- 46450 Benifaió).

Fulls de notificacions:

Notificació desprotecció des de l'àmbit educatiu http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?docid=10103
Notificación desprotecció des de l'àmbit sanitari http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?docid=5683
Notificació desprotecció des de l'àmbit policial http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?docid=5684

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es