Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis socials -> Servei d'atenció a la dependència

Servei d'atenció a la dependència

Tornar Imprimir

El servei d'atenció a la dependència es crea a partir de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Per a definir les situacions de dependència direm que es donen quan la persona precisa de l'atenció d'una altra per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Estes situacions es generen habitualment per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i van lligades a la falta o a la pèrdua de l'autonomia personal.

Les funcions d'este servei són:

- Informar i assessorar en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.
- Oferir un suport als ciutadans en els tràmits relatius a la sol·licitud de valoració i accés a les prestacions i servicis de la dependència.
- Realitzar les gestions pertinents en la tramitació de l'expedient: informes socials, negociació del Programa d'Atenció Individualitzada, seguiment.
- Col·laborar amb programes de formació a cuidadors.

Les prestacions i serveis que contempla la llei per a afavorir les persones en situació de dependència són:

Serveis:
- Servei de Teleasistència
- Servei d'Ajuda a Domicili
- Servei de Centre de Dia i de Nit
- Servei d'Atenció Residencial

Prestacions:
- Prestació econòmica al cuidador
- Prestació econòmica a l'assistent personal
- Prestació econòmica vinculada al servei

Si bé este és el catàleg que contempla la llei, el sistema d'atenció a la dependència està encara en via de desenvolupament i en l'actualitat no es compta de forma efectiva amb tots els serveis detallats.

Per a contactar amb el Treballador Social han de dirigir-se a:

- Departament de Serveis Socials Municipals, atenció amb cita prèvia, dimarts de 11.00 a 14.00 h.
- A través del correu electrònic en: joan.crespo@benifaio.es

Poden obtindre més informació i accedir als impresos oficials consultant l'enllace següent:

Conselleria de Benestar Social- Dependència

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es